داستان عشق از کیاوش ام اچ

Love Story by Kiavash MH

دانلود آهنگ داستان عشق از کیاوش ام اچ

نام آهنگ : داستان عشق

خواننده : کیاوش ام اچ

آرشیو آهنگ های کیاوش ام اچ

متن آهنگ داستان عشق از کیاوش ام اچ

Vers 1-KiavashMh

من ببین ماله توام / میخوام کنارم باشى تا ۴
صُبَم
حاله من خوبه اگه باشه حاله توام خوب
پس بزن بریم با ماشین یجاى سرد دور
بشینیم یه گوشه و پِیکا دستمون
میکوبیم سلامتى هم/ امسالم چه زود گذشت کناره هم بزرگ شدیم
چند سال دیگه بچمونو ها بزرگ کنیم

هرشب میگفتم آره بمون پیشم نرو
مسخره بازى میپوشیدى پیرَنایه منوو

دلقکى تو سیرکه من باش
میچسبه شبا یه فیلم ترسناک

ببینیم و تا صُب بترسونیم،همو همو همو
هیچوقت نرو ، نرو ، نروووو

میاد میگه هاى مسترى
یه تریپ گانگسترى

قدم بزنیم زیرِ بارون بمون تا کجا بریم
یه جاده طولانى خوب بینمونم کسه نیستش
با تو همچى حال میده خوب حتىٰ وقت ریسکش

یادم نمیره اون آره منو کِى زد صدا
سَر به سَرَم میزاشت اون موقعِ میکس مسترا

Chrouse – KiavashMh

دادى رفتش هرچى بود بینمون
آدَت کردى بگى،MH بمووووون

ندادى رفتش مغزم دیگه نمیکشه
شده خسته از دستت

دادى رفتش هرچى بود بینمون
آدَت کردى بگى،MH بمووووون

ندادى رفتش مغزم دیگه نمیکشه
شده خسته از دستت

Vers – 2
یه وقتایى فک به تو نه
یه وقتایى فک به خودم میکنم

که اگه نباشى ممکنه یروزى
کناره کوچه سِکته کنم

Chrouse – KiavashMh

دادى رفتش هرچى بود بینمون
آدَت کردى بگى،MH بمووووون

ندادى رفتش مغزم دیگه نمیکشه
شده خسته از دستت

دادى رفتش هرچى بود بینمون
آدَت کردى بگى،MH بمووووون

ندادى رفتش مغزم دیگه نمیکشه
شده خسته از دستت

توضیحات بیشتر آهنگ داستان عشق از کیاوش ام اچ

Artist : Kiavash MH

Song : Love Story

کاور آهنگ داستان عشق از کیاوش ام اچ
آهنگ داستان عشق از کیاوش ام اچ