روسری آبی از علی زند وکیلی

Roosari Abi by Ali Zand Vakili

دانلود آهنگ روسری آبی از علی زند وکیلی

نام آهنگ : روسری آبی

خواننده : علی زند وکیلی

هنرمندان در این اثر

علی زند وکیلی, داوود شیرازی, مجتبی آبلقسمپور

آرشیو آهنگ های علی زند وکیلی

متن آهنگ روسری آبی از

روسری آبی بجونم تش تش زدی آتش به جون ما
روزش و نالم به کوه و دشت تش زنم بر دشت به جون تو
تش زنم بر دشت به جون تو آه دل زارم اسیرته
راه و رفتارم در مسیرته آهوی دلم زبون بسته در چنگ شیرته
اسیرته در چنگ شیرته اسیرته

کوش اون ساعت یار مهربون که گردی عروس خونمون
بیارمت غرق گل زیبا همه دست شاد و کل زنون

مهت تابون گهر نابی گل نازک روسری آبی به دشت خشک دل تشنه ام
خنک مثل چشمه آبی به دشت خشک دل تشنه ام خنک مثل چشمه آبی

روسری آبی به جونم تش تش زدی آتش به جون ما روزشو نالم به کوه دشت تش زنم بر دشت
به جون تو تش زنم بر دشت به جون تو آخ دل زارم اسیرته راه و رفتارم در مسیرته
آهوی دلم زبون بسته در چنگ شیرته اسیرته در چنگ شیرته اسیرته

آخ دلت آبی یار مهتابی خان دله رفته رو به بی تابی روسری آبی رو سری آبی
در دلت دریام گوهر نابی بی تو دل میگیره سر چشمه روسری آبی دختر چشمه
رو سری آبی به جونم تش تش زدی آتش به جون ما روزشو نالم به کوه و دشت
تش زنم بر دشت به جون تو تش زنم بر دشت به جون تو
آخ دل زارم اسیرته راه و رفتارم در مسیرته
آهوی دلم زبون بسته در چنگ شیرته
اسیرته در چنگ شیرته اسیرته

توضیحات بیشتر آهنگ روسری آبی از علی زند وکیلی

Artist : Ali Zand Vakili

Song : Roosari Abi

Credits : ali zand vakili, davoud shirazi, mojtaba abolghasempour

کاور آهنگ روسری آبی از علی زند وکیلی

آهنگ روسری آبی  از علی زند وکیلی